About

Curriculum Vitae

Ștefan BOSOMITU, PhD

Ștefan BOSOMITU

Born December 27, 1982, Vaslui, ROMANIA

Nationality: Romanian

 

Contact information

 

Office address:

The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile, 13-19 Alecu Russo street, ap. 11, Sector 2, Bucharest, ROMANIA.

 

Languages

Romanian (native), French, English (very good), Russian, German (poor)

 

PhD Diploma

Miron Constantinescu – destinul unui intelectual angajat [Miron Constantinescu – the Destiny of an Intellectual Submitted to the Party]

Coordinator: Ioan Ciuperca, professor, University of Iasi

Defended on September 18, 2011

Mention: very good

 

Other degrees

July 2007: Master Degree, Faculty of History, University of Iasi, Romania.

July 2005: Bachelor Degree, Faculty of History, University of Iasi, Romania.

 

Professional career

Since 2012: associate researcher, The Romanian Institute for Recent History

Since 2007: researcher, The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile

2006-2007: History teacher, Secondary School

 

Current position

Researcher, The Department for the Analysis of the Communist Regime, The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile

Member, The Romanian Association for Social History

Member, The Romanian Society of Historical Studies

 

Research grants, research internships, scholarships

Research trip at the BNF, Paris, France, funded by the New Europe College, as part of my fellowship within the „Odobleja” program (June-July 2012)

Research grant (“Odobleja” program) awarded by the New Europe College. Institute for Advanced Studies for the research project “In the Age of Misery. The Romanian Sociology during the Communist Regime (1944-1977)” (2011-2012)

POSDRU (PhD program) research grant (awarded by the University of Iasi, financed by the European Union), University of Iasi (2008-2011)

PhD Scholarship (part of the POSDRU grant) at the Faculte des Lettres, Langues et Sciences Humaines, University of Angers, Angers, FRANCE (January-July 2010)

ERASMUS-SOCRATES Scholarship, at the Faculte des Lettres, Langues et Sciences Humaines, University of Angers, Angers, France (September 2004-February 2005)

 

Educational projects

Comunismul în România [Communism in Romania], Exhibition curated by IICCMER and inaugurated on November 2, 2016 at the Romanian Athenaeum – author of the subsection: Comunismul în România, 1921-1944 [Communism in Romania, 1921-1944].

Justice in Communist and Post-Communist Regimes – international conference organized by IICCMER and Faculty of Law, University of Bucharest (October 6-10, 2015) – project coordinator

4th Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students: “Narratives on Totalitarianisms: Histories and Memories of Central and Eastern European Totalitarian Regimes”, organized by IICCMER and Faculty of History, University of Bucharest (June 11-12, 2015) – project coordinator

3rd Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students: “After 25 Years: The Central and Eastern European Totalitarianisms in Retrospect”, organized by IICCMER and “Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca (December 4-5, 2014) – project coordinator

2nd Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students: “Re-thinking the Central and Eastern Europe Totalitarianisms: Challenges, Entanglements and Reassessments”, organized by IICCMER and “Lucian Blaga” University, Sibiu (October 17-18, 2013) – project coordinator

1st Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students: „A Cross Disciplinary Exploration on Central and East-European Totalitarianism(s)”, organized by IICCMER and “Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi (December 4-5, 2012) – project coordinator

“IICCMER Seminars” – series of monthly seminars (2012-2014) – project coordinator

“Gender and Politics under Communism – New Perspectives on Central and Eastern Europe” – international conference organized by IICCMER (May 24-25, 2012) – member of the project team

“Spectrele lui Dej [The Spectres of Dej]” – conference organized by IICCMER (November 8-9, 2011) – member of the project team

“A fost comunismul o formă de modernizare a societăţii? [Was Communism a Form of Society Modernization?]” – Summer school organized by the Romanian Institute for Recent History (August 28-September 2, 2011) – member of the team project

“Muzeul Dictaturii versus Muzeul Comunismului [The Museum of the Dictatorship vs. The Museum of Communism]” – Summer school organized by the Romanian Institute for Recent History (August 29-September 3, 2011) – member of the team project

 

TV and radio shows contributions, debates

Pădurea [The Forest] (2014, d.: Siniša Dragin) – Documentary Film Screening and Debate, Digi World, December 29, 2016.

Evenimentele din Ungaria [The Events in Hungary] – Documentary Film Screening and Debate, One World Romania Documentary Film Festival, Czech Cultural Center, Bucharest, March 25, 2016 (with: Adina Brădeanu, Adrian Cioflâncă)

Dreptul la Memorie. Argumente pentru un Muzeu al Comunismului la București [The Right to Memory. Arguments for a Museum of Communism in Bucharest] – TV series, TVR 2, May 2015

Miron Constantinescu. O biografie de ilegalist [Miron Constantinescu. The Biography of a Party Veteran], radio show Istorica, Radio Romania Broadcast, April 28, 2015.

Internaționala a III-a – obiective și mijloace în România [The Third Communist International (Comintern) – Objectives and Resources in Romania], radio show Istorica, Radio Romania Broadcast, March 2, 2015.

Gustul amar al pâinii comuniste [The Bitter Taste of Communist Bread], TV show Bonton, Digi 24, December 21, 2014.

Asociația Română de Istorie Socială [The Romanian Association for Social History], TV show Bonton, Digi 24, July 6, 2014.

Incursiuni în anatomia unui regim. Gheorghe Gheorghiu-Dej [Insights into the Anatomy of a Dictatorship. Gheorghe Gheorghiu-Dej], radio show Istorica, Radio Romania Broadcast, February 12, 2013 (with Mihai Burcea).

Cominternul și România. Reacția extremei drepte [Comintern and Romania. Reactions of the Extreme Right], radio show Istorica, Radio Romania Broadcast, February 28, 2012 (with Cristina Diac).

Gheorghe Gheorghiu-Dej. Biografia unui dictator [Gheorghe Gheorghiu-Dej. The Biography of a Dictator], TV show Controversies in History, TVR Cultural, November 9, 2011 (with Dumitru Lăcătusu).

 

Books

Ștefan Bosomitu, Miron Constantinescu. O biografie [Miron Constantinescu. A Biography], București: Humanitas, 2015

Ștefan Bosomitu, Luciana M. Jinga (coord.), Marginalități, periferii și frontiere simbolice. Societatea comunistă și dilemele sale identitare [Marginalities, Peripheries and Symbolic Frontiers. The Communist Society and its Identity Dilemmas], IICCMER Yearbook, vol. IX, Iași: Polirom, 2014.

Luciana Jinga, Ştefan Bosomitu (coord.), Între transformare şi adaptare. Avataruri ale cotidianului în regimul comunist din România [Between transformation and adaptation. Avatars of everyday life during the communist regime in Romania], IICCMER Yearbook, vol. VIII, Iaşi: Polirom, 2013.

Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator [The Specters of Dej. Insights into the Biography and the Regime of a Dictator], Iaşi: Polirom, 2012.

Ștefan Bosomitu, Prefață [Preface], to the volume: Confesiunile elitei comuniste. România, 1944-1965. Arhiva Alexandru Șiperco [The Confessions of the Communist Elite. Romania, 1944-1965. The Alexandru Șiperco Archive], vol. II, ed.: Andrei Șiperco, Bucharest: INST, 2017 (forthcoming).

 

Articles, studies, book chapters

Plenara Comitetului Central al PMR (23-25 martie 1956) [The RWP Central Committee’s Plenum Meeting (March 23-25, 1956)], In: Octavian Roske (coord.), România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Partidul Comunist: ideologie, forme de organizare, aspecte privind selecţia şi promovarea cadrelor de conducere [Romania 1945-1989. The Encyclopedia of the Communist Regime. The Communist Party: Ideology, Organization, Selection and Promoting Cadres], Bucharest: INST (The National Institute for the Study of Totalitarianism), 2017 (forthcoming).

Agitator (funcţie) [Agitator (office)], In: Octavian Roske (coord.), România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Partidul Comunist: ideologie, forme de organizare, aspecte privind selecţia şi promovarea cadrelor de conducere [Romania 1945-1989. The Encyclopedia of the Communist Regime. The Communist Party: Ideology, Organization, Selection and Promoting Cadres], Bucharest: INST (The National Institute for the Study of Totalitarianism), 2017 (forthcoming).

Social Sciences vs. Ideology in Communist Romania: A Discussion on the (Re) Emerging Sociology and its Role in a Socialist Regime, In: Stan Rzeczy (State of Affairs), vol. 10/2017: Sociology under State Socialism. Varieties, Similarities, and Exceptions, Matthias Duller, Mikołaj Pawlak (eds.), (forthcoming: July 2017).

Istoriile unei relații complicate: Tudor Bugnariu și Partidul Comunist [The Histories of a Complicated Relationship: Tudor Bugnariu and the Communist Party], In: Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani [From Modernity to Contemporaneity. Historical Studies Dedicated to George Cipaianu for his 75th Birthday], Valentin Orga, Ottmar Trașcă, Liviu Țîrău, Virgiliu Țârău (eds.), Cluj-Napoca: Argonaut, 2017, pp. 657-674.

Tudor Bugnariu și un proiect eșuat de instituționalizare a sociologiei în România comunistă [Tudor Bugnariu and a Failed Project to Re-institutionalize Sociology in Communist Romania], In: Revista Română de Sociologie [The Romanian Sociological Review], no. 1-2/2017, pp. 55-77.

Instituționalizarea aparatului de control al partidului comunist. Comisia de Control a CC al PCR (1945-1947) [The Institutionalization of the Control Apparatus of the Communist Party. The RCP Central Committee’s Control Commission (1945-1947)], In: Arhivele totalitarismului [Totalitarian Archives], no. 3-4/2016, pp. 57-81.

Mythologizing Biographies of Romanian Underground Communists. The Case Study of Miron Constantinescu, In: Claudia Florentina Dobre, Cristian Emilian Ghita (eds.), Quest for a Suitable Past: Myths and Memory in Central and Eastern Europe, New York, Budapest: CEU Press, 2016, pp. 67-84.

”Becoming in the Age of Proletariat”. The Identity Dilemmas of a Communist Intellectual throughout Autobiographical Texts. Case study: Tudor Bugnariu, In: History of Communism in Europe, vol. V (2014), Narratives of Legitimation in Totalitarian Regimes – Heroes, Villains, Intrigues and Outcomes, Zeta Books, 2015, pp. 17-34.

Povestea comuniștilor și realitatea din dosarele Siguranței. Procesul „Apărării Patriotice” din 1943 [The Communist Tale vs. the Secret Police Files. The “Patriotic Defense” Trial in 1943], In: Magazin istoric [Historical Magazine], no. 12 (December), 2015, pp. 43-49.

„O (altă) destalinizare ratată”. Un memoriu al Partidului Comunist Independent (15 mai 1958) [“Another Failed De-Stalinization”. A Memorandum of the Independent Communist Party (May 15, 1958)], In: Arhivele totalitarismului [Totalitarian Archives], nr. 2/2014, pp. 189-201.

O poveste dintr-o iarnă. <Căderea> Regionalei comuniste <Dunărea de Jos> (ianuarie 1941) [A Winter’s Tale. The <Fall> of the <Lower Danube> Communist Regional Organization (January 1941)], In: Archiva Moldaviae, vol. IV/2012, pp. 125-152.

In the Age of <Misery>. The Romanian Sociology during the Communist Regime (1948-1977), In: New Europe College. Ştefan Odobleja Program, Yearbook 2011-2012, pp. 43-82.

Mihail Roller (1908-1958). O scurtă biografie [Mihail Roller (1908-1958). A Short Biography], In: Luciana Jinga (coord.), Identitate, social şi cotidian în România comunistă, IICCMER Yearbook, vol. VII/2012, Iaşi: Polirom, 2012, pp. 19-65. (with Mihai Burcea)

Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Miron Constantinescu, In: Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator [Spetres of Dej. Insights into the Biography and the Regime of a Dictator], Iaşi: Polirom, 2012, pp. 175-202.

The Biographies of the Romanian Underground Communists between Myth and Reality, In: Claudia-Florentina Dobre, Ionuț Epurescu-Pascovici, Cristian Emilian Ghiță (eds.), Myth-making and Myth-Breaking in History and the Humanities, Proceedings of the Conference held at the University of Bucharest, October 6-8, 2011, available online: http://www.unibuc.ro/n/resurse/myth-maki-and-myth-brea-in-hist-and-the-huma/, pp. 171-186.

Notes and Remarks on the (Re)Institutionalization of Sociology in Communist Romania in the 60s, In: History of Communism in Europe, vol. II/2011, Avatars of Intellectuals under Communism, București: Zeta Books, 2011, pp. 169-197.

Securitatea şi atentatele cu colete-capcană împotriva lui Nicolae Penescu, Paul Goma şi Şerban Orescu (3-4 februarie 1981) [The Securitate and the Parcel-Bombs Attacks against Nicolae Penescu, Paul Goma and Serban Orescu (February 3-4, 1981)], In: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste [State and Private Life under Communist Rule], Iaşi: Polirom, 2010, pp. 386-409. (with Dan Drăghia and Andrei Muraru)

Testamentul – formă de manifestare a puterii părintelui asupra grupului familial” [“Testament – a Manner of Exercising the Power of the Parent upon his Family”], în Revista Arhivelor. Archives Review, LXXXVI, no. 1/2009, pp. 106-132.

Miron Constantinescu – profilul intelectualului angajat [Miron Constantinescu – the Profile of the Intellectual Submitted to the Party], In: Intelectualii şi regimul comunist. Istoriile unei relaţii [The Intellectuals and the Communist Regime. The Histories of a Relationship], IICCR Yearbook, vol. IV/2009, Iaşi: Polirom, 2009, p. 167-195.

Planificare – implementare – control. Apariţia şi dezvoltarea aparatului de propagandă comunistă în România. 1944 – 1950 [Planning – Implementing – Controlling. The Appearance and the Development of the Communist Propaganda Apparatus in Romania. 1944 – 1950], In: Structuri de partid şi de stat în timpul regimului comunist [Party and State Structures during the Communist Regime], IICCR Yearbook, vol. III/2008, Iaşi: Polirom, 2008, p. 19-49.

Ana Pauker, In: Stephane Courtois (coord.), Dicţionarul comunismului [The Dictionary of Communism], Romanian edition, Iaşi: Polirom, 2008, pp. 685-687.

Le discours testamentaire en France et en Moldavie au Moyen Age. Perspective comparée, In: Dialogi Europaei, RENCONTRES SOCRATES/SOCRATES MEETINGS, Travaux de la 2eme Conference Internationale, 15 decembre 2005/Proceedings of the 2nd International conference, December 15, 2005, Iaşi: Editura UAIC, pp. 31 – 41.

 

Book reviews

Mara Mărginean, Ferestre spre furnalul roșu. Urbanism și cotidian în Hunedoara și Călan (1945-1968) [Windows Facing the Red Furnace. Urbanism and Daily-life in Hunedoara and Călan], Iași: Polirom, 2015, In: Psihologie socială (Social Psychology), no. 37(I)/2016, pp. 143-145.

Cristina Diac, Zorii comunismului în România. Ștefan Foriș, un destin neterminat [The Dawns of Communism in Romania. Stefan Foris: an Unaccomplished Destiny], Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2014, In: History of Communism in Europe, vol. VI, (Dis) Embedding. The Institutionalization of the Social Memory of Totalitarian Pasts: Practices, Politics, Arts, Zeta Books, Bucharest, 2016, pp. 223-226.

Lavinia Betea, Poveşti din Cartierul Primăverii [Stories from the Primăverii Neighborhood], Bucureşti: Curtea Veche, 2010, In: Represiune şi control social în România comunistă [Repression and Social Control in Communist Romania], IICCMER Yearbook, vol. V-VI/2010-2011, Iaşi: Polirom, 2011, pp. 445-449.

Simon Sebag Montefiore, Le jeune Staline, Paris: Editions Calmann-Lévy, 2008, 766 p. (original edition: London: Young Stalin, Weindenfeld & Nicolson, 2007), In: History of Communism in Europe, vol. I, The Politics of Memory in Post-Communism Europe, București: Zeta Books, 2010, pp. 269-272.

Aristide Ştefănescu, Mariana Lazăr, Mănăstirea Cotroceni, un monument istoric dispărut [The Cotroceni Monastery, A Perished Historical Monument], București: Muzeul Naţional Cotroceni, 2003, In: Revista de Istorie Socială [The Social History Review], vol. VIII-IX/2003-2004, Iaşi, 2006, pp. 635-639.

Virgil Pâslariuc, Raporturile politice dintre marea boierime şi domnie în Ţara Moldovei în secolul al XVI-lea [The Political Relations between the Great Boyars and the Reign in XVIth Century Moldavia], Chişinău: Pontos, 2005, In: Revista de Istorie Socială [The Social History Review], vol. VIII-IX/2003-2004, Iaşi, 2006, pp. 624-627.

 

Conferences, seminars, roundtables

Luptele pentru putere în PCR. de la Ștefan Foriș la Nicolae Ceaușescu [The Romanian Communist Party Power Struggles. From Ștefan Foriș to Nicolae Ceaușescu], Lecture given at the Faculty of Political Sciences, SNSPA (The National School of Political and Administrative Studies) (invited by prof. Liviu Rotman), Bucharest, October 26, 2016.

Noi direcții și metodologii în cercetarea regimului comunist din România [New Directions and New Methodologies Related to the Study of the Communist regime in Romania], Roundtable organized within the National Congress of the Romanian Historians, “Babeș-Bolyai” University, August 25-28, 2016, Cluj-Napoca (with: Mara Mărginean, Vlad Onaciu, Luciana Jinga, Manuela Marin)

După 30 de ani. Este posibilă o istorie a comunismului românesc ? [After 30 years. Is it Possible to Write a History of Communism in Romania?], Roundtable organized within the National Congress of the Romanian Historians, “Babeș-Bolyai” University, August 25-28, 2016, Cluj-Napoca (with: Alina Pavelescu, Bogdan Murgescu, Virgil Țârău, Cristian Vasile, Radu Preda)

A History of the Marxist Thought in Romania, Roundtable organized by the New Europe College, June 8, 2016, Bucharest (with: Alex Cistelecan, Calin Cotoi, Corina Dobos, Stefan Guga, Adela Hincu, Veronica Lazar, Florin Poenaru, Costi Rogozanu, Andrei State).

Curating Romanian Communism. For a Museification of Urban Memory Places (Case Study: Bucharest), paper given at the international conference 47th Annual Convention of the ASEEES, November 19-22, 2015, Philadelphia, USA.

“Class Justice”. The Control Commission: the Romanian Communist Party Internal Judicial Court, paper given at the international conference Justice in Communist and Post-Communist Regimes, organized by IICCMER, held at the Faculty of Law, University of Bucharest, October 6-10, 2015, Bucharest.

Social Sciences vs. Ideology in Communist Romania: the (Re) Emerging Sociology and its Role in the State’s Social Engineering Projects, paper given at the international conference “Linking Past, Present and Future: the 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)”, organized by the Society for Romanian Studies, held at the Faculty of Political Sciences, University of Bucharest, June 17-19, 2015, Bucharest.

Intelectualul comunist şi dilemele sale identitare. Studiu de caz: Tudor Bugnariu [The Communist Intellectual and his Identity Dilemmas. Case-study: Tudor Bugnariu], paper given at the Fifth National Conference „The Romanian Communism”, organized by the National Council for the Study of the Securitate Files and “Nicolae Iorga” Institute of History, March 26-27, 2015, Bucharest.

Universitatea și societatea: șomajul intelectual în România interbelică [University and Society: the Intellectual Unemployment in Interwar Romania], Roundtable organized by ARIS (The Romanian Association for Social History), held at the Faculty of History, University of Bucharest, March 23, 2015, Bucharest (with: Bogdan Murgescu, Zoltan Rostas, Alexandru Mironov, Dragos Sdrobis).

„Puțini am fost, mulți am rămas”. Ilegaliștii partidului vs. istoria și memoria clandestinității PCdR [“We Were a Few, Now We Are So Many”. The Party Veterans vs. the History and the Memory of the Party Clandestinity], paper given at the conference „După 25 de ani. Istoriile și Memoriile comunismului” [After 25 Years. The Histories and Memories of Communism], SNSPA (The National School od Political an Administrative Studies), November 20-21, 2014, Bucharest.

„Duşmanii din interior”? Partidul Muncitoresc Român şi politicile de epurare/reabilitare a membrilor [“The enemies within”. The Romanian Workers Party’s purge and rehabilitation politics], paper given at the IICCMER Seminars, IICCMER, June 12, 2014, Bucharest.

Despre statui şi eroi. Căderea organizaţiei din Bucureşti a Apărării Patriotice (octombrie 1943) [On Statues and Heroes. The Fall of the Bucharest’ Patriotic Defence Organization (October 1943)], paper given at the IICCMER Seminars, IICCMER, January 28, 2014, Bucharest.

Istorii clandestine: biografii individuale şi biografii colective din comunismul românesc interbelic [Clandestine Histories: Individual and Collective Biographies of Interwar Romanian Communit Movement], paper given at the conference Communism and Communists in Interwar Romania, National Institute for the Study of Totalitarianism, September 20, 2013, Bucharest.

The “Unaccomplished de-Stalinization”: Miron Constantinescu and His “Impossible Heresy, paper given at the international conference „Silence and Voices of Dissent. Communist Intellectuals in Societies of the Soviet Type”, Marc Bloch Zentrum, June, 14-14, 2013, Berlin, GERMANY.

Partidul şi duşmanii din interior – „afacerea” Andrei Pătraşcu [The Party and its Inside Enemies – the Andrei Patrascu “Affair”], paper given at the IICCMER Seminars, IICCMER, June 4, 2013, Bucharest.

Pentru o istorie biografică a comunismului românesc [For a Biographical History of the Romanian Communism], paper given at the Third National Conference „The Romanian Communism”, organized by the National Council for the Study of the Securitate Files and “Nicolae Iorga” Institute of History, March 14-15, 2013 Bucharest.

Quelle sociologie en RPR? 1948-1965, paper given at the international conference Science et politique dans la Roumanie communiste, organized by IICCMER, CERHIO Angers and Centre François Viète Nantes, hosted The Faculty of Philosophy, University of Bucharest, December, 14, 2012, Bucharest, ROMANIA.

Dicţionarul biografic al comunismului românesc. Un proiect realizabil? [The Biographical Dictionary of the Romanian Communism. A Fesible Project?], paper given at the IICCMER Seminars, IICCMER, October 18, 2012, Bucharest.

The Romanian Sociology during the Communist Regime, 1948-1977, lecture given at the Summer University of Râmnicu Sărat, organized by IICCMER, August 20-26, 2012, Râmnicu Sărat.

„Insular existences”. Communist Women’s Activism during World War II in Romania, paper given at the international conference Gender and Politics under Communism – New Perspectives on Central and Eastern Europe, IICCMER, May 24-25, 2012, Bucharest, ROMANIA.

Resistance from within: Women Anti-Fascist Volunteerism / Activism during World War II in Romania. Case-study: the Women and the “Patriotic Defense” (Apărarea Patriotică), paper given at the international conference 17th Annual ASN World ConventionThe Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises and Costs, Columbia University, April 19-22, 2012, New York, USA.

Notes on the (Re)Institutionalization of Sociology in Communist Romania in the 60s, lecture given at the New Europe College Seminars, New Europe College, January 4, 2012 Bucharest.

Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Miron Constantinescu [Gheorghe Gheorghiu-Dej and Miron Constantinescu], paper given at the conference Spectrele lui Dej, IICCMER, November 8-9, 2011 Bucharest.

The biographies of the Romanian underground communists. Between myth and reality (case study: Miron Constantinescu), paper given at the international conference Myth-making and Myth-breaking in History, October 7-8, 2011, University of Bucharest.

Orwell Revisited: Ministerul Adevărului, Ministerul Bunăstării şi Ministerul Cunoaşterii [Orwell Revisited: the Ministry of Truth, The Ministry of Welfare, and the Ministry of Knowledge], lecture given during The Romanian Institute for Recent History Summer School], Second Edition: A fost comunismul o formă de modernizare a societăţii? [Was Communism a Form of Modernization of the Society?], August 28-September 2, 2011, Moeciu de Sus (with Mihai Burcea and Andrei Muraru).

La trahison des intellectuels. Les sciences biologiques roumaines après 1945, paper given at the international conference Congrès 2011 de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques, Faculté des Sciences et des Techniques de l’Université de Nantes, May 18-20 2011, Nantes, France. (with Luciana Jinga)

Biografii ilegale. Reconstituind traiectoriile clandestine ale comuniştilor în interbelic (studiu de caz: Miron Constantinescu) [Illegal Histories. Reconstructing the Biographical Trajectories of the Communist Militants in Interwar Romania (case-study: Miron Constantinescu)], paper given at the conference Partidul Comunist Român (PCR) după 90 de ani: Experienţa comunismului în România [The Romanian Communist Party after 90 Years: the Experience of Communism in Romania], Faculty of Political Sciences, University of Bucharest and The Institute for the Investigation of Communist Crimes and for the Memory of the Romanian Exile, May 10-11, 2011, Bucharest.

Istorii din clandestinitatea PCdR – Miron Constantinescu şi Frontul Studenţesc Democrat (1935-1938) [Histories from the Clandestinity – Miron Constantinescu and the Students Democratic Front (1935-1938)], paper given at the Conference Session for the PhD Students, October 29-30, 2010, University of Iaşi.

Muzeul cu statui: reconstituind biografii controversate din secolul XX [The Museum of Statues – reconstructing the controversial biographies of the XXth Century], lecture given at the IRIR (The Romanian Institute for Recent History) Summer School], Muzeul Dictaturii versus Muzeul Comunismului [The Museum of Dictatorship versus The Museum of Communism], August 29-September 3, 2010, Moeciu de Sus (with Luciana Jinga and Andrei Muraru).

„Construcţii” biografice şi propagandă în comunismul românesc – dosarul „Boris Beazi Mavro” [Biographical “constructions” and propaganda during communism – “Boris Beazi Mavro’s” File], paper given at the conference Destine individuale şi colective în communism [Individual and Collective Destinies during Communism], Vth Edition, July 22-25, 2010, Făgăraş, Mănăstirea „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus.

Adhesion and Commitment to Communism in Interwar Romania (case-study: Miron Constantinescu), paper given at the international workshop Writing Intellectual History in East Central Europe. Interwar Romania in Regional and European Contexts, New Europe College, June 17-19, 2010, Bucharest.

Trăind istoria. Percepţii ale presei exilului românesc asupra evenimentelor din 1989 [Living the History. Perspectives of the Romanian Exile Press on the 1989’s Events], paper given at the conference După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe [After 20 Years. Perspectives on the Fall of Communism in Romania: Causes, Events, Consequences], November 12-13, 2009, University of Iași.

Myth-biography, Autobiography and the “Siguranţa” Files – a Reconstruction of the Biographies of the Romanian Underground Communists (case study – Miron Constantinescu), paper given at the international conference Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities, Central European University, May 6-9, 2010, Budapest, HUNGARY.

Imposibila reîntoarcere – consideraţii privind reabilitarea lui Miron Constantinescu [The Impossible Return – Notes and Remarks on the Political Rehabilitation of Miron Constantinescu], paper given at the Conference Session for the PhD Students, October 24-25, 2009, University of Iaşi.

Istorii clandestine” – Miron Constantinescu în perioada ilegalităţii [“Clandestine Histories” – Miron Constantinescu during the Clandestinity], paper given at the Conference Session for the PhD Students, April 25, 2009, University of Iaşi.

Investigating Communist Crimes in Romania, lecture given at the international seminar Crimes of Totalitarian Regimes in Central Europe. Experience and Prospects of Assessment, organized by The International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania, September 28-29, 2008, Vilnius, LITHUANIA.

Le discours testamentaire en France et en Moldavie au Moyen Age. Perspective compare, paper given at the Second International Conference: RENCONTRES SOCRATES/SOCRATES MEETINGS, December 15, 2005, University of Iaşi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s