ISCR 2017 – Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB

Istoria acestui proiect e mai veche. Cam de un an și jumătate. Pe la începutul anului 2016 – împreună cu Luciana Jinga, Mara Mărginean, Manuela Marin și Vlad Onaciu, am tot discutat despre puținătatea abordărilor istoriografice referitoare la trecutul recent din perspectiva socialului. Și cum una e să vorbești și alta e să faci ceva – ne-am pus pe treabă. Primul pas l-a reprezentat o masă rotundă (Noi direcții și metodologii în cercetarea istoriei regimului comunist din România) pe care am organizat-o împreună – eveniment desfășurat în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români (Cluj, august 2016). Ideea de a organiza ulterior o conferință a venit cumva firesc. IICCMER și-a asumat finanțarea acestui proiect, organizat în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie a UBB și cu Centrul de Studiere a Populației, UBB. Mulțumiri le datorăm tuturor celor care au participat la organizarea acestui eveniment, dar mai ales prof. Ioan Bolovan, Luminiței Dumănescu și Oanei Tamaș – care ne-au înlesnit și intermediat toate contactele de la Cluj.

Ce urmează? O să vedem. Bine ar fi să nu ne rezumăm doar la atât …

Programul ISCR 2017

Istoria socială a comunismului românesc

Surse, metodologii, abordări, perspective

4-5 mai 2017

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Image may contain: sky and outdoor
Vaslui, anii 1970 (sursă foto: Vasluiul Comunist)

Organizator

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Parteneri
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”

Centrul de Studiere a Populației, Universitatea „Babeș-Bolyai”

 

Joi, 4 mai 2017

9:00 – 09:20 – Înregistrarea participanților

Aula „Regele Ferdinand”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

09:20 – 09:30 – Deschiderea conferinței

Prof. dr. Ioan BOLOVAN, Prorector, Universitatea „Babeș-Bolyai”

Prof. dr. Ovidiu GHITTA, Decan, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”

Dr. Ștefan BOSOMITU, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

09:30 – 11:00 – Secțiunea 1

Reflecții critice asupra comunismului românesc

Moderator: Alexandru MATEI

Arhive alternative și istorie socială: metodologii privind utilizarea surselor de Război Rece

Ioana MACREA-TOMA, Dr., Junior Research Fellow, Open Society Archives at Central European University, Budapesta

Antropologii occidentali și comunismul românesc. Un studiu de caz

Alina BRANDA, Conf. dr., Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai”

Ce a lăsat deoparte condamnarea comunismului românesc

Mihai MACI, Lect. dr., Universitatea din Oradea

11:00 – 11:15 – Coffee break

11:15 – 12:45 – Secțiunea 2

(In)disciplină vs. Control. Cotidianul punitiv și excluziv al partidului/regimului

Moderator: Dan DRĂGHIA

„Înaltul titlu de comunist”. Control și epurare în PMR (1945-1965) – preliminarii la o sociobiografie a „ilegaliștilor” comuniști

Ștefan BOSOMITU, Dr., IICCMER

Întreprinderea socialistă. Cotidianul (in)disciplinei în uzinele bucureștene. Studiu de caz: Uzina ‚Tudor Vladimirescu’

Bogdan VÂRȘAN, Drd., Facultatea de Istorie, Universitatea din București

Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale

Mihai BURCEA, Drd., Facultatea de Istorie, Universitatea din București

14:30 – 16:00 – Secțiunea 3

Eșecuri și disfuncționalități sistemice

Moderator: Ștefan BOSOMITU

O planificare cu probleme: formarea artiștilor prin intermediul învățământului superior în perioada comunistă

Valentin MAIER, Dr., Facultatea de Istorie, Universitatea din București

Un demers fără finalitate: integrarea socială a romilor în perioada regimului comunist

Manuela MARIN, Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”

Consecințele industrializării asupra stării de sănătate a populației

Ilarion ȚIU, Conf. dr., Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

16:00 – 16:15 – Coffee break

16:15 – 17:45 – Secțiunea 4

Muncă, retribuții, nivel de trai

Moderator: Manuela MARIN

Colectivizarea agriculturii între prosperitate și sărăcie. Retribuția muncii în GAC-urile din regiunea Argeș (1949-1962)

Antonio-Manuel TUDORACHE, Drd., Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

Impactul colectivizării asupra nivelului de trai al țăranilor din Regiunea Suceava

Adrian ROTAR, MA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

’Oamenii meșterului’. Istoria cotidiană și economia politică a reformelor salariale în România anilor 50

Adrian GRAMA, Dr., Central European University

Vineri, 5 mai, 2017

9:00 – 10:30 – Secțiunea 5

Avataruri ale urbanismului socialist

Moderator: Luciana JINGA

Zahăr – status social, urbanitate și forme de putere în primul deceniu postbelic

Mara MĂRGINEAN, Dr., Institutul de Istorie „George Barițiu”

Eșecul sistemului de redistribuire. Penuria cotidiană în anii 60-70

Vlad ONACIU, Drd., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”

Modernism, standardizare și inegalitate socială. Despre construcția și distribuția de locuințe în România anilor 1960

Liliana IUGA, Dr., Central European University

10:30 – 10:45 – Coffee break

10:45 – 11:30 – Dezbatere

Național-comunismul și coruperea societății civile

Prof. univ. dr. Liviu ROTMAN, Facultatea de Științe Politice, SNSPA

11:30 – 13:00 – Secțiunea 6

Incursiuni în cotidianul „Epocii de Aur”

Moderator: Mara MĂRGINEAN

Simpli cetățeni sau viitori comuniști? Tineretul ca subiect politic în Epoca de Aur

Emanuel COPILAȘ, Lect. dr., Universitatea de Vest din Timișoara

Clipa de grație al lui Ceaușescu: reacții românești la invazia sovietică a Cehoslovaciei

Călin GOINA, Lect. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea „Babeș-Bolyai”

Televiziunea română – între proprietare, producător și beneficiar. Serviciu public, propagandă divertisment

Alexandru MATEI, Lect. dr., Universitatea „Ovidius”

14:30 – 16:00 – Secțiunea 7

„Proiecții” artistice ale socialului în comunism

Moderator: Vlad ONACIU

‘Prinț și cerșetor’. Condiția socială a artistului plastic în comunismul românesc

Dan DRAGHIA, Lect. dr., Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

‘ … în căutarea identității sale de om. De om al muncii’. Imaginarul cinematografic al muncii în comunism

Roxana CUCIUMEANU, Lect. dr., Facultatea de Științe Politice, SNSPA

Modele feminine oferite de cinematografia României socialiste

Andreea-Gabriela IONESCU-BERECHET, Drd., Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie „I. L. Caragiale”

16:00 – 16:15 – Coffee break

16:15 – 17:45 – Secțiunea 8

Evoluții metodologice și de cercetare din prisma studiilor de gen

Moderator: Ilarion ȚIU

Violența domestică în familia comunistă

Luciana JINGA, Dr., IICCMER

Emanciparea femeii în România comunistă. Narațiuni subiective

Petruța TEAMPĂU, Lect. dr., Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai”

Ioana BORZA, dr., Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai

Evoluții metodologice privind studiul rolurilor de gen în timpul regimului Ceaușescu. Metodologii mixte

Sorana CONSTANTINESCU, Drd., Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” / Clarkson University, NY

17:45 – 18:00 – Concluzii

Advertisements

One thought on “ISCR 2017 – Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s