Month: April 2016

[stalinismul dezlănțuit]

4 noiembrie 1948. Ședința Secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Prezidează: Gh. Gheorghiu-Dej. Mai participă „tovarășii”: Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Lothar Rădăceanu, Iosif Chișinevschi și Alexandru Moghioroș. La punctul 6) al ordinii de zi, se discută chestiunea „cadoului în cărți al guvernului francez”: „Tov. Ana arată că Ministrul Franței a comunicat că … Continue reading [stalinismul dezlănțuit]

Advertisements