[stalinismul dezlănțuit]

4 noiembrie 1948. Ședința Secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Prezidează: Gh. Gheorghiu-Dej. Mai participă „tovarășii”: Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Lothar Rădăceanu, Iosif Chișinevschi și Alexandru Moghioroș.

La punctul 6) al ordinii de zi, se discută chestiunea „cadoului în cărți al guvernului francez”:

4mil.carți

Tov. Ana arată că Ministrul Franței a comunicat că Guvernul francez a decis să ne trimită 4 mil. cărți științifice, pentru universitățile noastre. Consideră că prin aceasta guvernul francez urmărește să pună piciorul în universitățile noastre, să facă reclamă cu acest cadou, și să invadeze universitățile și cu alt material decât cel științific; de aceea, de acord cu tov. Vasilichi, propune să fie respinsă această ofertă.

Tov. Luca – arată că prin aceasta se urmărește împiedicarea pătrunderii în universitățile noastre a științei sovietice.

Secretariatul – aprobă propunerea tovilor Ana și Vasilichi de a se alcătui un răspuns în care să se arate că este nepotrivită această ofertă, într-un moment când în Franța guvernul ia atitudine ostilă împotriva reprezentanților guvernului român și că guvernul român este în măsură să procure singur cărțile necesare universităților sale”.

1948 este poate anul cel mai sumbru al relațiilor diplomatice și culturale dintre România și Franța. Punțile se rup și, aproape ca niciodată, relațiile sunt încordate. Acordul cultural dintre cele două state tocmai fusese dezavuat de autoritățile de la București …

Vremuri negre și grele …

Advertisements