Universitate și societate: șomajul intelectual în România interbelică

Luni, 23 martie 2015, Asociația Română de Istorie Socială a organizat masa rotundă cu tema Universitatea și societatea: șomajul intelectual în România interbelică.
Tema dezbaterii a fost cartea Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și radicalizare politică a tineretului în România interbelică (Iași, Polirom, 2015), scrisă de cercetătorul Dragoș Sdrobiș.
Alături de autor, au luat cuvântul prof.univ.dr. Bogdan Murgescu, prof.univ.dr. Zoltán Rostás și dr. Ștefan Bosomitu. Ulterior, participanții la discuție au avut posibilitatea să adreseze întrebări vorbitorilor.
Evenimentul a fost găzduit de Facultatea de Istorie a Universității din București.

Un eveniment marca: Asociația Română de Istorie Socială

Advertisements

Universitate și societate: șomajul intelectual în România interbelică

Asociaţia Română de Istorie Socială are plăcerea să vă invite, în cadrul Serilor de istorie socială, la masa rotundă cu tema “Universitatea şi societatea: şomajul intelectual în România interbelică“.

Conferinta_ARIS_20150323
Afișul evenimentului

Pornind de la volumul cercetătorului Dragoş Sdrobiş, “Limitele meritocraţiei într-o societate agrară. Şomaj intelectual şi radicalizare politică a tineretului în România interbelică“, apărut de curând la Editura Polirom, vor dezbate, alături de autor, prof.univ.dr. Bogdan Murgescu, prof.univ.dr. Zoltán Rostás şi dr. Ştefan Bosomitu. Moderator: lect.dr. Alexandru-Murad Mironov.

Evenimentul va avea loc luni, 23 martie 2015, ora 17, la Sala de consiliu a Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 5.

Conferința Națională Comunismul Românesc – ediția a V-a (2015)

PROGRAMUL CONFERINŢEI 

ZIUA I

Joi, 26 martie 2015

cncr

14:00 – 14.45 Vernisajul expoziţiei „Deportarea etnicilor germani din România în lagărele sovietice la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, realizată de C.N.S.A.S.

(Holul Bibliotecii Institutului de Istorie “Nicolae Iorga”)

15:00 – 15:30 Deschiderea oficială a Conferinţei Naţionale «Comunismul Românesc», Ediţia a V-a

       Sala de conferinţe a Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Bulevardul Aviatorilor, nr. 1, sector 1, Bucureşti.

Cuvânt de deschidere:

 • Ileana CĂZAN, Director adjunct, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“

Proiectul CNCR:

 • Dragoş PETRESCU, Preşedinte al Colegiului C.N.S.A.S.;
 • Virgiliu ŢÂRĂU, Vicepreşedinte al Colegiului C.N.S.A.S.;

Fundaţia Konrad Adenauer şi susţinerea proiectelor legate de promovarea culturii memoriei:

 • Sven-Joachim IRMER, Director pentru România şi Republica Moldova, Fundaţia Konrad Adenauer

ZIUA I

Joi, 26 martie 2015

(continuare) 

15:30 – 17:30 SECŢIUNEA I: Minorităţi etnice şi religioase în perioada comunistă

 • Thomas ŞINDILARIU (Arhiva Bisericii Negre, Braşov), Episcopii Friedrich Müller şi Albert Klein în dosarele Securității: o perspectivă comparativă
 • Dorin DOBRINCU (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol,” Iaşi), Evoluție numerică, schimbare socială şi (auto)izolare politică în confesiunile evanghelice din România, 1944-1989
 • Zoltán NOVÁK (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai,” Târgu-Mureş), Politica PCR faţă de minoritatea maghiară, 1945-1989
 • Viorel ACHIM (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“), Romii la reforma agrară din 1945

Moderator: Ileana CĂZAN, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“

17:30 – 18:30 Masa/Cocktail

ZIUA a II-a

Vineri, 27 martie 2015

9:00 – 11:00 SECŢIUNEA a II-a: Ideologia puterii sau puterea ideologiei?

 • Daniel ȘANDRU (Universitatea „Petre Andrei,” Iași), Ideologia şi „capcana lui Marx“. Nuanţe conceptuale şi interpretări normative
 • Cristina DIAC (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului), Reprezentări ale ilegaliştilor în revista „Magazin Istoric“. Reconstruirea unei identităţi politice şi ideologice
 • Cristian VASILE (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Literatură şi ideologie în anii 1970. Surse, teme, concepte
 • Cristina PETRESCU (Universitatea din Bucureşti), Din nou despre Securitate: Politică şi memorie, înainte şi după 1989

Moderator: Octavian ROSKE, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului

11:00 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 13:30 SECŢIUNEA a III-a: Viaţa cotidiană în comunism: politici oficiale, norme, reprezentări sociale

 • Mioara ANTON (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Parazitismul social. Reguli şi norme pentru societatea omului nou
 • Cosmin POPA (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Debutul crizei economice în România lui Ceauşescu. Factori structurali şi alegeri subiective
 • Luciana-Marioara JINGA (I.I.C.C.M.E.R.), Munca la feminin în România comunistă, expresie a dezechilibrelor de gen
 • Sorin BOCANCEA (Universitatea „Petre Andrei” Iași), „Apărătorii cetăţii“ în revoluţia din 1989: memorii distorsionate

Moderator: Adrian CIOFLÂNCĂ, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

13:30 – 14:30 Masa de prânz

ZIUA a II-a

Vineri, 27 martie 2015
(continuare)

14:30 – 16:45 SECŢIUNEA a IV-a: Spionaj, propagandă, poliţie secretă, tipologia delațiunii

 • Radu TUDORANCEA (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), „Cuba-Da, Yankeii-Nu!”. Atacul asupra Legaţiei SUA de la Bucureşti din 19 aprilie 1961
 • Ștefan BOSOMITU (I.I.C.C.M.E.R.), Intelectualul comunist şi dilemele sale identitare. Studiu de caz: Tudor Bugnariu
 • Cristina PREUTU (Universitatea “A. I. Cuza, Iaşi”), Resorturi ale cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. Mesajele aniversare
 • Iuliu CRĂCANĂ (C.N.S.A.S.), Generalul de justiţie Alexandru Petrescu: o biografie a corupţiei
 • Silviu B. MOLDOVAN (C.N.S.A.S.), Emigraţia antititoistă din România: politică şi propagandă

Moderator: Florin ABRAHAM, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

16:45 – 17:15 Pauză de cafea

17:15 – 18:45 SECŢIUNEA  a V-a: Masă Rotundă – Accesul la sursele primare ale comunismului românesc

 • Ioan DRĂGAN (Arhivele Naţionale ale României)
 • Stelian OBIZIUC (Arhivele Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe)
 • Laura STANCU (C.N.S.A.S.)

Moderator: Cristian VASILE, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

18:45 – 19:00 Sesiunea de închidere a conferinţei

Concluzii: Dragoş PETRESCU, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Cuvânt de încheiere: Mioara ANTON, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

19:00 – 20:00 Masa/Cocktail

Anuarul IICCMER, vol. IX/2014

De curând, a apărut la Editura Polirom volumul IX/2014 al Anuarului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, volum pe care l-am coordonat împreună cu Luciana M. Jinga.

Anuarul IICCMER, vol. IX/2014
Anuarul IICCMER, vol. IX/2014

 

Ștefan Bosomitu, Luciana M. Jinga (coord.),

Marginalități, periferii și frontiere simbolice. Societatea comunistă și dilemele sale identitare

Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, vol. IX (2014)

Cuprins

 • Prezentarea autorilor
 • Cuvânt-înainte (Ștefan BOSOMITU, Luciana M. JINGA)

Partea I: Ipostaze ale marginalității politice și sociale 

 • Distorsionarea imaginii publice a adversarului în discursul comunist: excludere, demonizare şi autolegitimare. Cazul dr. Wilhelm Filderman (Alexandru ȚÂRDEA)
 • Libertatea regăsirii propriei identități post-detenție. Studiu de caz: corespondența Harry Brauner-Lena Constante. Scrisori din domiciliul obligatoriu, Câmpia Bărăganului (Arina-Codruța NEAGU)
 • Romulus Zăroni: un personaj politic atipic de la jumătatea secolului XX (Sorin RADU, Cosmin BUDEANCĂ)
 • Minimal, necesar, discreţionar. Ideologizarea nevoilor ca proiect de integrare a marginalităţii sociale, 1945 – 1960 (Mara MĂRGINEAN)

Partea a II-a: De la dilemele dezintegrării către eforturile de înregimentare 

 • Sportul românesc între tentațiile deviante și tendințele de înregimentare (1944-1948) (Diego CIOBOTARU)
 • Aspecte privind câteva evadări aeriene din România (1946-1971) (Petre OPRIȘ)
 • Frontierele simbolice ale stângii. Partidul Comunist Român și începutul reconcilierii istorice între comunism și social-democrația europeană (Cezar STANCIU)
 • Educația în România comunistă: un joc cu sumă nulă? O analiză a stocurilor de educație (Vlad PAȘCA)
 • „Regiune” vs. „stat naţional unitar” în istoriografia naţional-comunistă (Cristian ROIBAN)

Partea a III-a: Periferii și marginalități culturale

 • O periferie centralizată: discursul de autolegitimare a scriitorimii în câmpul muncii (1947–1948). G. Călinescu în defensiva păturilor mijlocii (George NEAGOE)
 • Alternative. Repere din arta disidentă a ultimelor două decenii comuniste (Simona PREDA) 
 • Grupările artistice din perioada comunistă: integrare, dezintegrare şi re-integrare socială (Mihaela-Lucia ION)
 • Securitatea şi „panica morală”: contraculturile muzicale ale tineretului în România comunistă a anilor 1980 (Manuela MARIN)

CfP: 4th Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students

Call for Contributions

“Narratives on Totalitarianisms: Histories and Memories of Central and Eastern European Totalitarian Regimes”

4th Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students

June 11-12, 2015 – Bucharest, ROMANIA

Organizers:

The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile

Faculty of History, University of Bucharest

cfp-700x441

The Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students is a project implemented by The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile (IICCMRE), in collaboration with different academic institutions. The aim of this project is to establish and develop a forum for the presentation and the debate of the PhD students’ research results in the fields of history, political sciences, sociology, arts, literature, etc. The project encourages an international and cross-disciplinary exchange between PhD students engaged in research on Central and East-European totalitarianisms, the history of communism and post-communism, and Holocaust studies. The goal of the annual conferences is to support networking and collaboration between PhD students who work on specific topics related to the aforementioned research themes.

The 4th Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students – Narratives on Totalitarianisms: Histories and Memories of Central and Eastern European Totalitarian Regimes” addresses several questions regarding the narratives, the histories and the memories of the Central and Eastern European totalitarian regimes. On the one hand, the conference intends to discuss the controversial memories of the totalitarian regimes – perceived both as repressive and criminal, and in a nostalgic manner, as a form of ”modernization”. On the other hand, it challenges these main post-totalitarian narratives, by bringing into discussion distinct aspects and experiences of the totalitarian past – such as the daily life, the social control, the cultural and intellectual limitations, the economic penury, etc.

We welcome papers for a two-day conference from PhD students conducting research on various areas dealing with different aspects of Central and East-European totalitarianisms. The papers selected by a jury will be presented and discussed in several panels under the supervision of distinguished Senior Academics.

Target group:

PhD students specialized in Anthropology, Cultural studies, Ethnology, History, Media studies, Philosophy, Political science, Social geography and Sociology.

Topics of interest for submission include, but are not limited to:

 • Social memory of communist regimes of Central and Eastern Europe
 • Intellectuals, culture, and arts in a totalitarian state
 • Ideology and propaganda
 • Individual or collective biographies (prosopography) under totalitarianism
 • Repression and social control
 • Resistance and dissidence in a totalitarian society
 • Daily life under communism

Abstract submission:

Interested participants should send abstracts of 300 words and short CVs to phdconference@iiccmer.ro, by Sunday, April 5, 2015.

All submitted abstracts should refer to original, previously unpublished research results.

Abstracts should be in Word (.doc, .docx) format with the following information and in this order:

 1. a) author(s), b) affiliation, c) e-mail address, d) title of abstract, e) body of abstract, f) up to 10 keywords.

The authors of accepted proposals will be informed by April 12, 2015.

Paper submission:

Full papers should be submitted by June 5, 2015 to be circulated among conference participants, the chairs and the discussants. The papers that will be presented during the Conference should meet international academic standards.

There will be no registration fee. Lunches and coffee will be provided. The organizers will cover accommodation costs. Funding for travel is available on an individual basis based on request.

Istorica (2 martie 2015) – Internaționala a III-a. Obiective și mijloace în România

În data de 2 martie 2015, am răspuns invitației lui George Popescu de a discuta în cadrul emisiunii Istorica (de la Radio România Actualități) despre Comintern și influența Cominternului în România.

Înregistrarea emisiunii: