O întâmplare hazlie cu … Mihail Roller

Despre Mihail Roller s-a scris puțin în ultimele două decenii, de fiecare dată în aceeași paradigmă[1]. Accentul a căzut mai degrabă pe „rollerism” și mai puțin asupra biografiei lui Mihail Roller. În urmă cu ceva vreme, am întreprins o cercetare amplă asupra biografiei acestuia împreună cu Mihai Burcea. Eforturile noastre s-au concretizat prin publicarea unui studiu biografic amplu[2].

Mihail Roller – anii ’30

Biografia lui Mihai Roller este una exemplară, ilustrând intrasigența și fanatismul cu care a fost servită cauza comunistă în secolul trecut. Născut în data de 6 mai 1908 la Buhuşi, un târg din nordul Moldovei, tânărul Roller a avut parte de o copilărie şi o adolescenţă obişnuită, departe de tumultul vremurilor pe care le trăia. În 1925 a plecat în Germania, la studii. În Berlinul Republicii de la Weimar, Mihail Roller a intrat în contact cu mişcarea comunistă, devenind membru al Partidului Comunist German (KPD). În 1928, Roller a plecat la Paris pentru a-şi continua studiile. În capitala Franţei, Roller şi-a continuat activitatea politică, devenind membru al PCF, fiind repartizat la secţia românească a M.O.E. (main d’ouevre étrangere).

În 1931, PCdR a insistat pentru “repatrierea” lui Mihail Roller. Acesta s-a supus directivei ca un adevărat comunist, necăutând să înţeleagă rosturile dispoziţiei care îl viza. La Bucureşti, Roller a lucrat în Agitprop-ul PCdR, în redacţia Scânteii, în cadrul MOPR-ului (Ajutorul Roşu), dar şi în teritoriu (la Iaşi, Galaţi sau Craiova) – atunci când partidul i-a trasat sarcini pe linie organizatorică. A fost arestat în două rânduri, însă nu a suferit nicio condamnare.

În anii războiului a ales să plece în Basarabia. De acolo, s-a retras odată cu administraţia, mai întâi la Rostov, apoi la Leninabad – în Republica Sovietică Socialistă Tadjikă. A fost “reperat” de către cominterniştii români abia în toamna anului 1943. După multe formalităţi, a ajuns la Moscova în 1944, alăturându-se grupului de comunişti români din capitala Uniunii Sovietice: Ana Pauker, Vasile Luca, Valter Roman, Petre Borilă, Gheorghe Stoica, ş.a.

În România s-a întors în 1945, din nou la cererea expresă a partidului.

Nu are rost să insist şi asupra altor date biografice legate de ultima parte a vieţii lui Mihail Roller. Acestea sunt mult mai cunoscute decât “trecutul” său antebelic. Mă rezum doar la a preciza că ipoteza cum că acesta s-ar fi sinucis e falsă. Un referat medical întocmit de către doctorii care l-au consultat și care au încercat să îl resusciteze în ultimele clipe de viață are darul de a face lumină în acest caz. În urma autopsiei, s-a constatat că Mihail Roller suferise: „edem meningo-encefalic intens cu mici puncte hemoragice în encefal (umflarea substanței cerebrale și a meningelor cu mici hemoragii în substanța albă a creierului), edem pulmonar (plămânii inundați cu serozitate), scleroză pulmonară, ușoară scleroză coronariană”.

Legat de activitatea lui Mihail Roller în anii ’30 în cadrul partidului, există o istorioară hazlie pe care Alexandru Sencovici o relatează în 1949, o referinţă care avea să fie anexată dosarului de cadre al acestuia. Redau mai jos transcrierea documentului respectiv:

Referinţă

privind pe tovarăşul

Îl cunosc pe Tov. Roller cam din 1934. Secretariatul Partidului l’a folosit şi ca instructor. A fost trimis, dacă nu mă înşel, la Craiova. Odată a venit din provincie, am discutat cu el, am ţinut şedinţă, am făcut aprecieri asupra muncii, a căpătat noui instrucţiuni şi a rămas să plece la muncă. Într’o zi frumoasă am aflat că tovarăşul Roller nu a plecat.

Venind în contact cu dânsul, ne-a povestit că s’a suit pe un taxi şi la un moment dat a văzut că o altă maşină îl urmăreşte. După puţin timp, a oprit maşina, a plătit-o şi a luat-o pe jos. La un colţ, a venit un alt taxi şi a sărit în el. Într’o clipă a observat că pe altă maşină cu agenţi îl urmăreşte. A sărit din maşină, sau ce a făcut, a luat-o pe jos, s’a dus la o rudă, sau undeva, şi vede că şi acolo este urmărit.

Suma sumarium, dar toată ziua a umblat cu maşina, din casă în casă …

Nu garantez că am redat totul exact. Prin rândurile de faţă am căutat să redau povestirea lui. După povestea lui Secretariatul i-a dat porecla de „Scherlok-Holmes”. Într’adevăr, ceeace a spus el se întâmplă numai în romane, sau în poveşti.

Cum îmi aduc aminte, banii primiţi i-a cheltuit în mare parte pentru maşină (7000 lei). Fiind un tovarăş tânăr inginer, noi parcă n’am avut drept să ne îndoim de adevărul celor spuse de el.

Dar nici unul din noi – membrii Secretariatului – n’am avut puterea să-l credem.

Am crezut că era o povestire studenţească, născocită şi „planificată”, cu fantezia unui tânăr inginer …

Am plecat din Bucureşti. Pe urmă nu am venit decât după mult timp. Am plecat iar şi am lucrat în Ardeal. N’am mai ştiut ce s’a întâmplat cu Tov. Roller zis printre noi (Scherlok Holmes).

Cu salutări tovărăşeşti,

Alex. Sencovici

Bucureşti, 16 Iunie 1949


[1]Exemplificatoare în acest sens sunt studiile lui: Vladimir Tismăneanu, „Mihail Roller”, în Lumea secretă a nomenclaturii. Amintiri, dezvăluiri, secrete, Editura Humanitas, București, 2012, pp. 218-221; Liviu Pleșa, „Mihail Roller şi <stalinizarea> istoriografiei româneşti”, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 10/I, 2006, p. 165-177; sau referințele multimple din vol.: Florin Constantiniu, De la Răutu și Roller la Mușat și Ardeleanu, Editura Enciclopedică, București, 2007.

[2] Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea, „Mihail Roller (1908-1958). O scurtă biografie”, în Identitate, social şi cotidian în România comunistă, Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vol. VII (2012), Editura Polirom, Iaşi, 2012, pp. 19-65.

Advertisements

7 ianuarie … nimic despre Ioni sau Ioane. Ziua *EI*

Înainte de 1989, ziua de 7 ianuarie avea cel puțin o semnificație în plus. Dincolo de voioșia cu care mulți români își celebrau onomastica – pot depune personal mărturie în legătură cu buna dispoziție cu care mulți Ioni își petreceau seara de 7 ianuarie (unul dintre ei fiind tatăl meu), ziua de 7 ianuarie era și ziua de naștere a *EI* – a Elenei Ceaușescu.

Elena Ceaușescu, alături de un alt sărbătorit al zilei de 7 ianuarie – Ion Iliescu

În anii *80, însemnătatea zilei de 7 ianuarie avea să crească exponențial, ajungând să rivalizeze cu altă dată aniversară a *României socialiste* – 26 ianuarie, ziua *LUI*.

În epocă, ziua era percepută, trăită și consemnată în nenumărate feluri. Mai jos, voi reda doar două interpretări – esențial diferite.

În 1984, la Editura Eminescu apărea un volum închinat Elenei Ceaușescu – Gânduri și flori. Omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. Printre poeziile antologiei am găsit una foarte *spumoasă*:

Era o fată simplă ca miile de fete

care purtau în inimi o ţară şi-un inel

Venea cu jar sub gene, cu Dâmboviţa-n plete

şi c-un bujor în cuget, ilegalist şi el.

Simţea ca o chemare, sunând în vis sirena

şi-ntreaga ei putere vibra în pumnul stâng

Uitase că din leagăn i s-a tot spus Elena

ea se numea Florina conspirativ, adânc.

C-o traistă cu merinde şi-n suflet cu lumină

atâtea nopţi arzânde, venea la Târgu-Jiu

În lagărul de-acolo avea de mult Florina

un legendar logodnic – iar patria un fiu.

[…]

Ea s-a numit Florina! Mai ţine ţara minte

o fată ca un lujer şi-n cuget cu bujori

De-atunci trecură anii cu zborul lor fierbinte –

azi o numim Elena şi-o-nconjurăm cu flori.

(Andrei Ciurunga, Istorie, In: Gânduri şi flori. Omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, Eminescu, 1984, pp. 189-190)

Citind ultimul vers al poeziei, mi-am amintit de câteva rânduri pe care le lecturasem cu ani în urmă – consemnările de jurnal ale arhitectului Gheorghe Leahu. Am căutat deci fragmentul respectiv. Nu mi-a fost greu să îl găsesc. Îl redau mai jos, întrucât vine să completeze *mesajul* poeziei din 1984.

Nu s-au găsit începând cu Anul Nou deloc flori în toate florăriile Bucureștiului. Am făcut niște vizite și n-am găsit nicio floare naturală nicăieri. Azi-dimineață, în schimb, sfidarea sfidărilor: la „Codlea”, vis-a-vis de „Intercontinental”, 10-12 coșuri uriașe cu câte 2-300 de garoafe roșii, roz sau albe fiecare, deci cca 2000-3000!!! de garoafe pregătite din partea instituțiilor centrale, ministere, întreprinderi, ca „mici atenții” pentru „Ziua ei”. La florăria de lângă Biserica Italiană de asemenea absolut nico floare la vânzare pentru populație, în schimb, la fel, pardoseala sălii de vânzare plină cu coșuri tot cu câte 200-300 e garoafe, fiecare cu aceeași destinație … pentru ziua de naștere a savantei de renume mondial. La Piața Romană idem, numai câteva ghivece amărâte, nicio floare la vânzare, în schimb și acolo coșuri imense așteptau. Astea le-am văzut eu azi 6 ianuarie 1987 dimineața între orele 7,15 – 7, 45, în drumul meu pe jos spre slujbă. Înseamnă că florarii și florăresele tuturor florăriilor au fost puși la lucru totă seara de ieri sau toată noaptea pentru a pregăti ogoare de garoafe pentru aceeași adulație nerușinată sfidătoare a mizeriei noastre, umilitoare pentru un întreg popor. Nici un îndrăgostit nu a putut dărui o floare iubitei, nici un sot nu a putut duce soției o floare, nici un mort n-a fost oamgiat cu o floare naturală în timp ce personal am văzut cinci-șapte mii de garoafe imense, pregătite în mod atât de ipocrit unui personaj urât de o națiune, unui personaj împopoțonat cu toate titlurile nemeritate pentru mediocritatea, lipsa de har, răutatea, incultura reală cu care a „binecuvântat-o” diavolul.

(Gheorghe Leahu, Arhitect în *Epoca de Aur*, Fundația Academia Civică, 2004, pp. 115-116)

Cam atât despre ziua de 7 ianuarie … așa cum era aceasta percepută, trăită și consemnată în anii *80.