www.ilegalisti.ro

Image
http://www.ilegalisti.ro

Despre comunismul românesc se scrie, într-o manieră pe care am putea-o considera coerentă şi legitimă din punct de vedere istoric, de mai bine de două decenii. O perioadă însemnată, de-a lungul căreia s-au publicat articole, studii şi volume semnificative. Au fost abordate subiecte diverse, însă accentul a părut să cadă mai întotdeauna asupra dimensiunii represive a regimului sau asupra universului carceral din perioada comunistă. S-a scris puţin sau chiar deloc despre: evoluţia economiei de-a lungul regimului comunist, articularea identităţilor individuale sau colective, diferitele aspecte ale cotidianului, ş.a.m.d.

Însă o carenţă evidentă este cea referitoare la comunismul românesc interbelic. Istoria interbelică a mişcării comuniste în special, şi a „stângii” româneşti în general reprezintă o preocupare academică personală. Încă de când am început să cercetez arhivele comunismului românesc interbelic, am înţeles că istoria subiectului nu a fost practic niciodată „scrisă”. Dacă a existat un interes în anii comunismului, retorica discursului istoriografic a fost puternic influenţată de ingerinţele ideologiei şi ale politicului. Ulterior, istoria comunismului românesc interbelic a fost un subiect evitat de către o istoriografie preocupată mai degrabă de dimensiunea represivă a regimului instaurat după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Ceea ce este, în definitiv, cât se poate de firesc. Până la un punct însă.

În acest context, proiectul finalizat de dr. Cristina DIAC – cercetătoare la Institutul Național pentru Studierea Totalitarismului – nu poate fi decât îmbucurător.

Arhiva electronică www.ilegalisti.ro reprezintă o bază de date statistice unică în România. Acolo se găsesc fișele biografice a aproximativ 1.000 de membri sau simpatizanți ai Partidului Comunist din România din perioada interbelică.

Mai mult decât atât, cercetătorii interesați de istoria comunismului românesc interbelic vor găsi pe site-ul www.ilegalisti.ro și câteva grafice, tabele și sinteze realizate pe criterii politice și sociodemografice.

Pe lângă aceste date statistice, site-ul oferă și alte câteva rubrici ce se anunță foarte interesante. Unele dintre ele – Biografii exemplare – sunt deja updatate cu informații biografice ample referitoare la membri importanți ai PCdR: Bela Brainer, secretar general interimar al partidului între 1939-1940, Ileana Popp Răceanu, Francisc Bukova sau Ivanca Rudenko. Altele ne propun deocamdată doar niște titluri extrem de tentante – cum ar fi, spre exemplu, rubrica Istorii nespuse.

Din câte se pare, site-ul se va dezvolta încontinuu, în sensul că updatarea bazelor de date existente deja va continua. Ceea ce nu poate fi decât un lucru benefic.

Felicitări, Cristina, pentru finalizarea acestui proiect.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s